ส่อง ค่า Ft ล่วงหน้าเดือน พ.ค.-ส.ค. 66 "แพงขึ้นอีก"

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2566 พิจารณาการคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) สำหรับการเรียกเก็บในเดือน พ.ค.-ส.ค. 2566มีมติเห็นชอบ ค่าไฟฟ้ำตามสูตร การปรับอัตรา…

Grosvenor Casinos Partners With 20SHOTS To Launch ”Fantasy5” Football Game

A leading UK casino game operator, Grosvenor Casinos, has made a deal with 20SHOTS, the B2B betting software provider, to launch the provider’s football jackpot game Fantasy5. As reported, the new product will be launched on the operator’s online platform on 11 August, ahead of the start of the new Premier League season.

B2B Partnership:

Under the terms of the deal, Grosvenor Casinos will host the fantasy football game under its own brand. …